Omat kirjat* Essays in National Defence, National Defence University, Series 1: Research Publications No. 28, Helsinki 2018, ISBN 978-951-25-3026-7.

Väitöskirja Maanpuolustuskorkeakoululle sotatieteiden tohtorin tutkintoa varten, 2018

* Essays on Corporate Social Responsibility. How efficient are the markets in controlling corporate behavior? VK World, Helsinki 2019, ISBN 978-952-99428-4-8

Väitöskirja Itä-Suomen yliopistolle kauppatieteiden tohtorin tutkintoa varten, 2019.


* Yritysten yhteiskuntavastuun taloustiede, Helsinki: BoD, 2015, ISBN 978-952-318-745-0.

* Kanniainen, Vesa (toim.), Miten Suomi voidaan pelastaa. Talouspoliittinen manifesti. Helsinki: Libera, 2015. ISBN 978-952-280-048-0.

* Kanniainen, Vesa (toim.), Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot (toim.). Helsinki: Libera, 2014. ISBN 978-952-280-033-6.
* Kanniainen, Vesa ja Seppo Kari (toim.), Verotus, talouspolitiikka ja kansantalous, VATT-julkaisuja, Helsinki.

* Maailma on riskeistä rakennettu: Markkinat, kriisit,arvot. Helsinki: VK World, 2007. ISBN 978-952-99428-3-1

* Kanniainen, Vesa and Christian Keuschnigg (eds.), Venture Capital, Entrepreneurship and Public Policy, MIT Press, 2004.

* Karjalan kultaisilla mailla, 2005, Helsinki: VK World, ISBN 952-99428-1-8

* Vaaroja, vapautta, viettelyksiä, 2004, Helsinki: VK World, ISBN 952-99428-0-X

* Kanniainen, Vesa ja Matti Sintonen (toim.): Etiikka & talous. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25209-3.

* Kanniainen, Vesa ja Kalle Määttä, Kartellit teoriassa ja käytännössä, 2011, Helsinki:
Edilex lakikirjasto/8166, 2011.


* Kanniainen,Vesa ja Kalle Määttä, Pienyritysten kohtaamat hallinto- ja muut sääntelykustannukset, 2008, Joensuu.

* Kanniainen,Vesa ja Kalle Määttä (toim.), Taloustieteellinennäkökulma kilpailuoikeuteen, Helsinki: Kauppakaari, Lakimiesliiton kustannus 2001.

* Kanniainen, Vesa ja Kalle Määttä (toim.), Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3, Helsinki: Kauppakaari OYJ, Lakimiesliiton kustannus,1999.

* Kanniainen, Vesa, ja Kalle Määttä (toim.), Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 2, 1998, Helsinki: Kauppakaari OYJ, 1998.

* Kanniainen,Vesa, ja Kalle Määttä (toim.), Näkökulmia oikeustaloustieteeseen, Helsinki: Gaudeamus, 1997.